منوی رستوران

آب معدني کوچک، دوغ يکنفره
تهیه شده از مواد و سبزیجات تازه و با طعمی دلپذیر
آب معدني کوچک، دوغ يکنفره
آب معدني کوچک، دوغ يکنفره
اردور انتخابي از بوفه
انواع سالاد و سبزيجات فصل
اردور انتخابي از بوفه
اردور انتخابي از بوفه
باواريا
نوشیدنی خنک و گوارا برای شما
باواريا
باواريا
ترشي انبه
ترشي انبه
ترشي انبه
سوپ روز
تهیه شده از مواد و سبزیجات تازه و با طعمی دلپذیر
سوپ روز
سوپ روز
ماست‌ موسير مخصوص
تهیه شده از مواد و سبزیجات تازه و با طعمی دلپذیر
ماست‌ موسير مخصوص
ماست‌ موسير مخصوص
نوشابه قوطي
نوشیدنی خنک و گوارا برای شما
نوشابه قوطي
نوشابه قوطي
اسکالپ مرغ
اسکالپ مرغ
اسکالپ مرغ
جوجه چيني
جوجه چيني
جوجه چيني
شنيسل مرغ
شنيسل مرغ
شنيسل مرغ
فيله استيک
فيله استيک
فيله استيک
فيله استيک
فيله استيک
فيله استيک
باقالي پلو با گوشت
باقالي پلو با گوشت
باقالي پلو با گوشت
باقالي پلو با ماهيچه
باقالي پلو با ماهيچه
باقالي پلو با ماهيچه
جوجه کباب مخصوص
جوجه کباب مخصوص
جوجه کباب مخصوص
جوجه کباب مخصوص يک نفره
جوجه کباب مخصوص يک نفره
جوجه کباب مخصوص يک نفره
چلو کره
چلو کره
چلو کره
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
چلو کباب فيله تکه اي مجلل
چلو کباب فيله تکه اي مجلل
چلو کباب فيله تکه اي مجلل
چلو کباب فيله تکه اي مخصوص البرز
چلو کباب فيله تکه اي مخصوص البرز
چلو کباب فيله تکه اي مخصوص البرز
چلو کباب مخصوص مجلسي
چلو کباب مخصوص مجلسي
چلو کباب مخصوص مجلسي
چلو کباب کوبيده زعفراني
چلو کباب کوبيده زعفراني
چلو کباب کوبيده زعفراني
چلو کباب کوبيده ممتاز
چلو کباب کوبيده ممتاز
چلو کباب کوبيده ممتاز
چلوکباب برگ مخصوص
چلوکباب برگ مخصوص
چلوکباب برگ مخصوص
چلوکباب ممتاز البرز
چلوکباب ممتاز البرز
چلوکباب ممتاز البرز
کباب برگ مخصوص (اضافه)
کباب برگ مخصوص (اضافه)
کباب برگ مخصوص (اضافه)
کباب برگ مخصوص مجلسي
کباب برگ مخصوص مجلسي
کباب برگ مخصوص مجلسي
کباب روسی
کباب روسی
کباب روسی
کباب شيشليگ
کباب شيشليگ
کباب شيشليگ
کباب فيله مجلل (اضافه)
کباب فيله مجلل (اضافه)
کباب فيله مجلل (اضافه)
کباب ممتاز (اضافه)
کباب ممتاز (اضافه)
کباب ممتاز (اضافه)
کباب کوبيده زعفراني (اضافه)
کباب کوبيده زعفراني (اضافه)
کباب کوبيده زعفراني (اضافه)
کباب کوبيده ممتاز (اضافه)
کباب کوبيده ممتاز (اضافه)
کباب کوبيده ممتاز (اضافه)
ماهي قزل آلا
بهترین انواع غذاهای دریایی با کیفیت و طعمی بینظیر
ماهي قزل آلا
ماهي قزل آلا
ميگوي سرخ شده
بهترین انواع غذاهای دریایی با کیفیت و طعمی بینظیر
ميگوي سرخ شده
ميگوي سرخ شده
ميگوي کبابي
بهترین انواع غذاهای دریایی با کیفیت و طعمی بینظیر
ميگوي کبابي
ميگوي کبابي